Öğrenci: ÜLVİYE İKRA GÜL Öğrenci: SAFİYYE YURTALAN
Danışman: VAHİDE KAYA

Çocuklar fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile ilgili yapmaları gereken seçimler hakkında daha iyi bir bilgi tabanına sahip olabilirler. Son 30 yılda çocuk ve ergenlerde obezite oranları dünya genelinde artış göstermektedir. Çocuklara yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları konusunda ebeveynler ve öğretmenler rehberlik etmelidir. Bizim projemizde sağlıklı bir tabakta temel besin içeriklerinden bulunması gereken ölçülere dikkat edilerek, okul öncesi çağında çocuğa bile eğlenerek oynabilecekleri bir oyun tasarlayarak kalıcı şekilde dengeli ve sağlıklı beslenmenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.İleri yaş gruplarında temel besin içerikleri protein ,karbonhidrat ,yağ,vitamin ,su ve mineralleri içeren besinleri ayırt etmeleri sağlanmaktadır.Oyunumuz dengeli ve sağlıklı beslenme temellerini somutlaştırmıştır.Her yaş grubuna hitap eden özelliklere sahiptir. Sağlıklı bir tabakta bulunması gereken besinler ,tabakta bulunma ölçüleri ,besinlerde bulunan temel besin içerikleri, yaş gruplarına göre öğretilmektedir. 25 adet temel besin grubuna ait besin resimlerinden oluşan 25 tane karelik bir besin yapbozu hazırlandı.Bu                        yapboz                                             tamamlandığında         24 kare

kapanmaktadır ,her seferinde farklı temel besin içeriğine ait besin resmi açıkta kalmaktadır. Öğrenci açıkta kalan besin grubunun hangi temel besin grubu içeriğinde olduğunu bulup ,besin piramidinde bulunması gereken yere magnetli besin resimlerinin içerisinden seçerek alıp, yerleştirecektir.Bu şekilde öğrenci besin grubunun hangi temel besin içeriğine sahip olduğunuda pekiştirecektir.Aynı zamanda besin piramidinde uygun olan bölüme besin resmi bulunan magneti yerleştirerek günlük porsiyonda bu besini vücuda hangi oranlarda almamız gerektiğini oyun içerisinde kavrayacaktır. Kaynak taraması ve deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Materyalin öğrencilerin öğrenme düzeyine etkilerinin test edilmesi için anket 50 öğrenci üzerinde ön test,son test yapılmıştır. %38 artışla öğrenme düzeyinde olumlu etkisi görülmüştür Anahtar kelimeler Çocukluk çağı obezitesi besin piramidi sağlık eğitimi beslenme yapboz