Öğrenci: MUNİB İSMAİL KARAÇAM
Danışman: HÜSEYİN KIZIL

Bu araştırmanın genel amacı; çeşitli bitki türleri üzerine yerleşerek tarımsal üretim alanındaki verimi düşüren zararlı tırtıllara karşı kullanılan kimyasal tarım ilaçları yerine, doğal bitkilerden elde edilmiş bir insektisit sayesinde, bitki ve insan sağlığına olan zararlı etkiyi ortadan kaldırabilmektir. Bu çalışmada, soğan ve sarımsaktan elde edilen kıvamlı ve sulu çözelti sayesinde büyük bir ekonomik değeri olan, tüketildiğinde insan sağlığına birçok faydası bulunan ve bir turpgillerden lahana bitkisi üzerinde parazit olarak yaşayan, pazar değerini düşüren Lahana Kelebeği (Pieris brassicae) canlı türünün sebze yapraklarıyla beslenen tırtılları ile mücadele etmek için kontrollü deneyler gerçekleştirilmiştir. Soğan ve sarımsaktan elde edilen yoğun kıvamlı karışımın dinlendirilmesi aşamasından sonra sulandırılarak çözelti halinde hazırladığımız doğal insektisitin lahana bitkilerine, belirlediğimiz aralıklarla periyodik olarak 63 gün süreyle uygulanması sağlanmıştır. Yaptığımız kontrollü deney sonucunda; 1. Deney ve kontrol grubunda aynı tarihlerde ekimi sağlanan lahana bitkilerinin, ürettiğimiz doğal insektisin uygulanması ile lahana kelebeği tırtıllarından korunması sağlanmış, 2. Ekonomik değer kayıpları engellenmiş, 3. Kimyasal tarım ilaçlarının insan sağlığına olan olumsuz etkisi ortadan kaldırılmıştır.