Öğrenci: DAMLA GÜZEL Danışman: İZNUR AĞCE

İnsanlık tarihinden beri kuvars kristalinin tedavi amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Metafiziksel anlamda kuvvetin, gizli gücün sembolü olmuştur. Doğanın enerjisini içinden geçirip ileteceği söylenmektedir. Hem kimyasal hem de mekanik ayrışmaya karşı dayanıklı olan kuvars kristali, metaformik ve tortul kayaçlardandır. Su ile içindeki mineraller çözünmemektedir. Piezoelektrik ve piroelektrik özellikler gösterir. Bu projeyle yüzyıllardır bitkiler üzerine etkisi olduğu söylenen kuvars kristalinin gerçekten öyle bir etkisinin olup olmadığını bilimsel yöntem basamaklarını kullanarak göstermeyi amaçladık. Bu amaçla kuvars kristalinin tarımda yetiştirilecek ürünün büyümesine etkisini ve yaprak analizi ile ürünün kalitesine etkisini inceleme çalışmaları yapıldı. Bitki olarak buğdaygiller familyasından bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu buğday (Triticum) kullanılmasındaki amaç büyüme hızının fazla olmasıdır. Büyüme hızını ölçmek için oluşturulan 3 farklı düzenekte yaprak uzunluklarının ölçümlerini alarak, ürün kalitesi ise buğday bitkisinden alınan yaprak örneklerinin analizinin yapılmasıyla tespit edilmiştir. Gözlem ve ölçümler sonucunda toprağın içine gömülen kuvars kristalinin toprak içine gömüldüğü saksıdaki buğday bitkilerinin ortalama yaprak uzunluğunun, kuvars kristali olmayan ve kuvars kristalinin saksıdaki toprağın üstüne koyulduğu buğday bitkilerinin ortalama yaprak uzunluğundan daha fazla olduğu gözlemlendi. Yapılan yaprak analizinde yapraklardaki mineral seviyesine (azot(N), fosfor (P), potasyum (k), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), sodyum (Na), çinko (Zn), demir (Fe), mangan (Mn), bakır (Cu), bor (B),silisyum (Si)) bakıldı. Analiz sonuçların da genel olarak mineral miktarının kuvars kristalinin toprağın içine gömüldüğü buğday bitkilerinde yüksek çıktığı tespit edildi. Bütün bu analizler sonucunda kuvars kristalinin bitkinin büyümesindeki olumlu etkisinin olduğu anlaşıldı.. Bitki üretiminde kaliteyi ve büyüme miktarını arttırmak için gerek tarımda gerekse süs bitkilerinde kullanılabileceği sonucuna varıldı.