Öğrenci: EMRE DARAK Öğrenci: ALPEREN TÜRKMEN
Danışman: HARUN OCAKTAN

Sera naylonu iki katlı yapılarak, iki kat arasına Karbondioksit (CO2) gazı koyulabilen bir sera modeli oluşturulur ve oluşturulan sera modeliyle 4 ana hedef amaçlanmıştır. 1. Karbondioksit sera etkisine sebep olduğu bilenen bir gazdır. Bu sayede seracılık yapılamayan bölgelerde seracılığa imkan oluşturması ve ya ürün yetiştirme süresini tüm yıla yayması, 2. Küresel ısınmaya sebep olan CO2 gazının miktarını azaltarak, küresel ısınmayı azaltmak, 3. Seramızda CO2 gazı kaçağı olduğunda, aşağıya doğru çöken CO2 bitkilerin fotosentez hızını arttıracak, buda bitkilerin gelişimini hızlandıracaktır, 4. CO2 gazı yangın söndürme tüplerinde kullanılan bir gazdır, bizim seramızda yangın çıkarsa, CO2 aşağıya doğru çöker yangını yavaşlatması ve ya tamamen söndürmesi amaçlanmıştır. Seralardan birincisinin naylon kaplaması çift kat yapıldı ve iki naylon arasına CO2 gazı konuldu. İkinci seraya tek katlı naylon kaplama yapıldı. Bir de kontrol grubu olması için serasız dış ortam seçildi. Üç adet menekşe bitkisinin, 1.si CO2'li seraya, 2. si normal seraya ve 3. sü de serasız ortamda 20 gün boyunca gelişimleri gözlemlendi ve sıcaklık değerleri kayıt edildi. Bizim deneyimizin 7. gününde CO2'li serada 3 yeni yaprak ve yine 10. Gününde 3 yeni yaprak daha oluştu. İkinci serada ve ya kontrol grubunda yeni yaprak oluşumu gözlenmedi. Yaklaşık 0,15 m3'lük hacimli seralarımızdan, CO2'li serada normal seraya göre ortalama 1,56 0C lik bir fark oluştu, CO2'li sera ile kontrol grubu arasında ise ortalama 2,81 OC'lik sıcaklık farkı oluştu. Bu sayede bazı yörelerde belki de yıl boyunca seracılık imkanı sağlanabilecek ve ya seracılık yapılamayan yerlerde de seracılığa olanak sağlayacak ve ya ürün yetişme ve hasat zamanını öne çekebileceğiz.