Öğrenci: ADA ALBAY Öğrenci: DEFNE OZKAL
Danışman: EBRU KAYA

Yenilenebilir enerjiye olan talep çevre de yapılan büyük tahribat nedeni ile bir gereklilik olarak da ortaya çıkmıştır. Çünkü petrol rezervlerinin büyük ölçüde tüketilmesine bağlı olarak ortaya çıkan sera gazlarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri yadsınamaz boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Bu yüzden çevre dostu alternatif enerji kaynaklarından biri de içten yanmalı motorlarda dizel yakıta alternatif olarak kullanılabilen biyodizeldir. Biyodizeli motorlarda yakıt olarak kullanmayı cazip hale getiren en önemli sebepler; düşük maliyet, düşük egzoz emisyonları ve hammaddenin temin edilebilme kolaylığıdır. Mikroalgler yapılarındaki yağı üretirken, yağ bitkilerine göre, güneş ışığını ve CO2'yi daha etkili kullanan organizmalar olup, bölünme potansiyelleri ve büyüme hızları da oldukça yüksektir. Bu nedenlerle, mikroalgler, geniş tarımı yapılan yağ bitkilerine oranla, küçük alanlar da, daha büyük miktarlarda ve daha düşük maliyetlerle üretilebilme olanağına sahiptir. Bu projenin amacı; içten yanmalı motor yakıtı olan mazota alternatif olarak alglerden üretilen biyodizelin hangi şartta daha verimli çoğalabileceğini araştırmaktır. Bundan yola çıkarak, 3. nesil yakıt olan alglerin farklı ortamlarda üreme oranını takip etmek ve üremelerinin en yüksek olduğu yöntemin uygulanabilirliğini test etmektir. Araştırma sorusuna cevap bulabilmek için İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı laboratuvarında düzenek kurulmuştur. Günlük olarak foton sistem cihazı ile ölçülen kültürlerde ilk 3 gün birbirine yakın oranlarda üreme miktarları belirlenmiştir. Bununla birlikte özellikle 4. Günden itibaren Beyaz ve mavi led lambaları altında yetiştirilen kültürlerde belirgin bir artış gözlemlenirken, kırmızı led lambası altında yetiştirilen kültürde ise üremenin durduğu ve ölüm evresine geçtiği görülmüştür.Sonuç olarak araştırmamızda kullanılan Botryococcus brauni mikroalginin üremesinde beyaz led kullanımının önemli olduğu görülmüştür.