Öğrenci: DUYGU BOLATOĞLU
Danışman: YEŞİM AKYILDIZ

Kültür turizmi bölgedeki kültürel mirasların korunmasında önemli bir yere sahiptir.. Bu çalışmada Rize İli Fındıklı ilçesine özgü bir kültürel değer olan dolma taş evlerinin bölge turizmini ne yönde ve nasıl etkilediğine dair bulguları açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma Fındıklı ilçesinde Sümer, Çağlayan, Aslandere ve Arılı köylerinde yaşayan yöre halkı ve konak işletmecileriyle gerçekleştirilmiştir .Araştırma da dokuman analizi ,anket ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Fındıklı Sümer, Çağlayan, Aslandere ve Arılı köylerinde yaşayan 200 kişi oluşturmuştur. Fındıklı dolma taş evleri estetik görünümü ve kullanılan yapı malzemesi yönünden Karadeniz bölgesinde kendine has özellikler barındıran bir yapıya sahiptir. Araştırma sonucunda dolma taş evlerinin bölge turizmini olumlu etkilediği ve dolma taş evlerinin korunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda bölgeye gelen ziyaretçilerin yaz dönemlerini tercih etmeleri bölge turizmindeki sürekliliği olumsuz etkilemektedir. Bu yönden dört mevsim alternatif kültür turizmi etkinliklerinin geliştirilmesi önerilebilir. Aynı zamanda bölgenin doğa turizmi potansiyelinin olması kültür ve doğa turizmi ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu alanda yeni araştırmalar yapılarak turizm işletmecilerine alternatif etkinlikler sunulabilir