Yıllara göre LGS Türkçe dersi konuları soru dağılımları. LGS Türkçe dersinden toplam 20 soru gelmekte.


Türkçe LGS Konuları

2018

2019

2020

2021

2022

Fiilimsiler

1

1

1

 

Sözcükte Anlam

2

2

1

2

 

Deyimler ve Atasözleri

1

2

 

Söz Sanatları

1

 

Cümlede Anlam

2

2

2

2

 

Parçada Anlam

8

3

4

10

 

Cümlenin Öğeleri

1

 

Noktalama İşaretleri

1

1

1

 

Metin Türleri

1

1

2

 

Cümle Türleri

1

1

1

 

Yazım Kuralları

1

1

1

 

Anlatım Bozukluğu

1

1

 

Sözel Mantık / Görsel Okuma

1

7

7

4

 

Toplam

20

20

20

20

 

LGS Türkçe dersi konu dağılımları:

Fiilimsiler

Sözcükte Anlam

Deyimler ve Atasözleri

Söz Sanatları

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Cümlenin Öğeleri

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri

Cümle Türleri

Yazım Kuralları

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık / Görsel Okuma

Yıllara göre LGS Matematik dersi konuları soru dağılımları. LGS Matematik dersinden toplam 20 soru gelmekte.

Matematik LGS Konuları

2018

2019

2020

2021

2022

Üslü Sayılar

2

2

4

3

 

Köklü Sayılar

3

3

3

2

 

Çarpanlar ve Katlar

1

1

3

3

 

Olasılık

1

1

3

1

 

Veri Analizi

1

3

2

 

Eşitsizlikler

2

1

2

 

Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler

3

3

4

2

 

Doğrusal Denklemler ve Eğim

3

5

2

 

Dönüşüm Geometrisi

1

1

 

Geometrik Cisimler

3

1

 

Üçgenler

1

2

2

 

Eşlik ve Benzerlik

1

1

1

 

Toplam

20

20

20

20

 LGS Matematik dersi konu dağılımları:

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlar ve Katlar

Olasılık

Veri Analizi

Eşitsizlikler

Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler

Doğrusal Denklemler ve Eğim

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik


Yıllara göre LGS Fen Bilimleri dersi konuları soru dağılımları. LGS Fen Bilimleri dersinden toplam 20 soru gelmekte.

LGS Fen Bilimleri dersi konu dağılımları:

Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Işığın Kırılması
Ses

Fen Bilimleri Konuları

2018

2019

2020

2021

2022

Mevsimler ve İklim

1

1

3

2

 

DNA ve Genetik Kod

1

3

8

5

 

Basınç

1

2

5

2

 

Madde ve Endüstri

2

6

4

5

 

Basit Makineler

2

2

2

 

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

7

3

4

 

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

3

3

 

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

1

 

Işığın Kırılması

1

 

Ses

1

 

Toplam

20

20

20

20

 


Yıllara göre LGS İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları soru dağılımları. LGS İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinden toplam 10 soru gelmekte.


LGS İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu dağılımları:
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Atatürk Dönemi Dış Politika
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Yıllara göre LGS İngilizce dersi konuları soru dağılımları. LGS İnglizce dersinden toplam 10 soru gelmekte.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

2018

2019

2020

2021

2022

Bir Kahraman Doğuyor

1

1

3

1

 

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

2

2

4

2

 

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

2

3

2

 

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

5

4

3

 

Demokratikleşme Çabaları

1

 

Atatürk Dönemi Dış Politika

1

1

1

 

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

1

 

Toplam

10

10

10

10

 

İngilizce Konuları

2018

2019

2020

2021

2022

Friendship

2

1

2

1

 

Teen Life

1

3

2

1

 

In The Kitchen

1

1

2

2

 

On The Phone

1

2

1

 

The Internet

1

1

2

1

 

Adventures

1

1

1

 

Tourism

3

1

 

Chores

1

1

1

 

Science

1

1

 

Natural Forces

 

Toplam

10

10

10

10

 

 

LGS İngilizce dersi konu dağılımları:

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science


Yıllara göre LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konuları soru dağılımları. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden toplam 10 soru gelmekte.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

2018

2019

2020

2021

2022

Kader İnancı

1

1

1

 

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa

1

1

1

 

Zekat ve Sadaka

1

3

3

2

 

Din ve Hayat

2

2

1

 

Hz. Muhammed’in Örnekliği

1

3

2

2

 

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

2

2

1

1

 

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

1

1

 

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

1

1

 

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

1

 

Hac İbadeti

1

 

Toplam

10

10

10

10

 


LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konu dağılımları:

Kader İnancı

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa

Zekat ve Sadaka

Din ve Hayat

Hz. Muhammed’in Örnekliği

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

Hac İbadeti


Sınavla İlgili Duygularınızı Kontrol Etmenize Yönelik Bazı Öneriler

Sınav kaygısı hiç olmaması gereken bir durum değildir. Aksine belli düzeydeki sınav kaygısı öğrenciyi motive eder, ders çalışması için teşvik eder. Eğer herhangi bir sınavla ilgili hiç kaygı yaşanmazsa ders çalışma gereği de hissedilmez. Dolayısıyla normal düzeydeki kaygı doğaldır ve yaşanması gerekir. Sınavda başarısızlığı getiren ve performansın tam olarak sergilenmesinin önüne geçen ise aşırı kaygının olmasıdır. Aşırı kaygının yaşanması öğrenmenin ve öğrenilen bilginin kullanılabilmesinin de önüne geçen bir durum olabilir. Olması gereken, kaygıyı görmezden gelmek yerine onu kabul etmeyi ve baş etmeyi öğrenmektir. Aşağıda sınavla ilgili duygularınızı kontrol etmenize yönelik bazı öneriler; fiziksel, psikolojik ve akademik olmak üzere üç başlıkta ele alınmıştır. Bu öneriler birbirlerinden bağımsız değildir. Örneğin, fiziksel olarak kendinizi iyi ve dingin hissetmeniz hem psikolojik hem de akademik olarak aynı duyguları yaşamanıza yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, sınav kaygısıyla baş etmek için uygun olan stratejilerin kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalıdır.LGS’ye sadece 8. sınıf öğrencileri girmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı, sınava giren her öğrenciye 104 puanlık bir taban puan vermekte. Sınavda hiç bir soru işaretlemeyen aday 104 puan almakta. bununla birlikte her alacağınız puan bu 104 puanın üzerine eklenmektedir. Her derse ait soru katsayıları farklı olmakta.


Mili Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan ağırlık katsayılarına göre her dersin katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir..


Türkçe – 5,3 Puan

Fen Bilimleri – 5,3 Puan

Matematik – 5,3 Puan

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük – 2,6 Puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – 2,6 Puan

Yabancı Dil – 2,6 Puan