Politika ve Ekonomi bölümü, sosyal bilimlerin içinde yer alan ve politika ve ekonomik değerlendirme incelemesi, inceleme ve odak konularını ele alan bir bölümdür. Bu çocuklardan, politik sistemlerin geçerliliğini, sosyal ve ekonomik fenomenlerin nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışırlar.


Bu bileşenler, uluslararası açıklamalar, kamu yönetimi, ekonomik teori ve uygulamalar, vergi sistemleri, piyasa ekonomisi, makro ve mikro ekonomi, sosyal politika, düzenleme ve yönetim, çalışma yönetimi ve istihdam gibi konuları öğrenirler.


Mezunların iş bulma imkanları, devlet kurumları, uluslararası şirketler, sivil toplum işletmesi, özel sektör şirketi, danışmanlık firmaları, denetim ve yönetim kuruluşları, araştırma merkezleri, ekonomi ve finans kuruluşları ve sigorta işletmesi gibi çeşitli kuruluşlarda çalışma imkânı vardır. Ayrıca, politika ve ekonomi alanında akademik kariyer yapmak isteyenler de yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

Politika ve Ekonomi 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma Durumu


Politika ve Ekonomi Bölümü mezunlarının iş bulma durumunu, ülkenin ekonomik ve politik tahminine göre ölçeği. Ancak genel olarak, Politika ve Ekonomi mezunları, ekonomik ve politik analiz yapabilme becerilerine sahip olduklarından, birçok farklı alanda çalışma olanağına sahip değiller.


Devlet kurumları, uluslararası şirketler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işletmeleri, danışmanlık firmaları, denetim ve yönetim merkezleri, araştırma merkezleri, ekonomi finans ve çeşitli kuruluşların harcamaları ve sigorta şirketleri gibi kuruluşlarda çalışma olanağı sağlayabilirler. Ayrıca, mezunlar kamu yönetimi, vergi sistemleri, piyasa ekonomisi, makro ve mikro ekonomi, sosyal politika, çalışma memurları ve çalışanlar gibi alanlarda çalışabilirler.


Politika ve Ekonomi mezunları, aynı zamanda, sosyal ve ekonomik fenomenleri anlama ve yönetmeye yönelik bilgi ve kaynaklara sahip olduklarından, danışmanlık ve araştırma gibi alanlarda da çalışma olanağı elde edebilirler. Mezunlar, aynı zamanda, akademik kariyer yapmak ve yüksek lisans veya doktora programlarına devam edebilirler.


4 yıllık eşit ağırlık puanına göre öğrenci alan bölüm.


Politika ve Ekonomi 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar


Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İng.

86.858
84.284

384,83457
327,90927

40+1
40+1