Müzecilik, sanat eserlerinin koleksiyonları ve teşhir işlemlerinin yapıldığı bir alandır. Müzecilik, sanat eserlerinin korunması, teşhiri, bölümleri ve tanıtılması gibi konuları kapsayan. Üniversitelerin Müzecilik bölümleri, müzecilik alanındaki teorik ve pratik bilgileri verir ve öğrencilerin bu alanda kariyer yapmasına yardımcı olur.


Müzecilik bölümü eğitim alan öğrenciler, sanat tarihi, estetik, konservasyon ve restore, müze yönetimi, müze eğitimi ve eğitim hakkında diğer ilgili konular. Aynı zamanda, sanat bileşenlerinin koleksiyonlarını yönetme, sergileme, tanıtma ve araştırma yapma içeriklerini de öğrenirler.


Müzecilik bölümü mezunları, müzelerde, sanat galerilerinde, kültür ve turizm departmanlarında, araştırma ve geliştirme koleksiyonlarında, özel koleksiyonlar ve müze destek organizasyonlarında çalışabilirler. Ayrıca, kendilerine ait bir sanat galerisi veya müze kurma indirimi de vardır.


Müzecilik 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma Durumu


Müzecilik bölümü mezunları, sanat ve kültür sektörlerinde çalışma ödülüne sahiptir. Müzeler, sanat galerileri, kültür ve turizm departmanları, araştırma ve geliştirme harcamaları ve özel koleksiyonlar gibi birçok farklı sektör, müzecilik bölümü mezunlarına iş imkanı sunabilir.


Bu bölüm mezunları, müze eğitimi ve rehberliği, müze yönetimi, sanat eserlerinin sergilenmesi ve tanıtılması, konservasyon ve restore, sanat tarihi inceleme alanları gibi çalıştırabilirler. Aynı zamanda, sanat galerisi veya müze yönetimi gibi kendi kurma indirimlerini da düşünüyorlar.


Genel olarak, müzecilik bölümü mezunlarının iş bulma durumu, sanat ve kültür sektörlerinin gereksinimlerine göre değeri. Ancak, sanat ve kültür sektöründe yapılan yatırımların yaptıkları ve müzelerin ve sanat galerilerinin incelenmesi, müzecilik bölümü mezunlarının iş bulma fırsatlarını arttırmaktadır.

4 yıllık eşit ağırlık puanına göre öğrenci alan bölüm.


Müzecilik 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar 

Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir

40+1
40+1

729.562
-

262,80531
-