Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, mühendislik disiplinleri ile birleşerek malzeme üretimi, karakterizasyonu ve uygulaması konularında uzmanlaşmayı amaçlayan bir üniversite bölümüdür. Malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektronik ve manyetik özelliklerini anlamak, bunları ölçmek, analiz etmek ve tasarlamak için çeşitli teknikleri kullanarak malzemelerin özelliklerini iyileştirmek ve yeni malzemeler geliştirmek gibi konulara odaklanır.


Malzeme Bilimi ve Teknolojileri programı, metalürji, seramik, polimerler, kompozitler, nano malzemeler, biyomalzemeler ve diğer birçok malzeme sınıfı hakkında bilgi ve beceriler sağlar. Program aynı zamanda matematik, fizik, kimya ve mühendislik temellerini de içerir.


Malzeme Bilimi ve Teknolojileri mezunları, malzeme araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında, endüstriyel araştırma ve geliştirme departmanlarında, malzeme üretimi yapan firmalarda, enerji sektörü, havacılık, savunma sanayi, otomotiv, telekomünikasyon, sağlık ve diğer birçok sektörde iş imkanları bulabilirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek, araştırmacı veya öğretim görevlisi olarak da kariyer yapabilirler.


Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma DurumuMalzeme Bilimi ve Teknolojileri mezunları, endüstri, araştırma ve akademik alanlarda geniş bir yelpazede iş hizmetlerina yönelik hizmetler. Malzeme mühendisliği, nanoteknoloji, biyomühendislik, enerji, otomotiv, meraklı, savunma, telekomünikasyon, elektronik, ilaç cihazları, alıcı enerji ve diğer birçok işletme çalıştırılabilirler.


Mezunlar, malzeme kaynakları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve hükümet kurumları gibi birçok farklı konut tarafından aranmaktadır. İş kaynakları arasında malzeme karakterizasyonu, malzeme tasarımı, malzeme analizi, malzeme üretimi, kalite kontrol, araştırma ve geliştirme, üretim yönetimi ve öğretim yer alabilir.


Özellikle, hızla en ileri teknolojik yenilikler ve malzeme biliminin ve teknolojilerinin yükselen önemi nedeniyle, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri mezunlarının iş bulma oranları giderek artıyor. Ancak, iş bulma durumu öğretmen yetenekleri, deneyim ve iş gereksinimleri gibi faktörlere bağlı olarak yapısı.


4 yıllık sayısal puanına göre öğrenci alan bölüm.


Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar


Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul  Almanca

65.043
75.369

440,61859
365,33419

40+1
40+1