Kültür ve İletişim Bilimleri, kültür ve iletişim alanlarında akademik bir eğitim veren bir üniversite bölümüdür. Programda öğrenciler, insanların kültürlerarası iletişimlerini ve farklı kültürlerin nasıl oluştuğunu ve nasıl işlediğini anlamak için teorik ve pratik bilgi edinirler. Bu bölüm, kültür, medya, dil, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih, siyaset ve ekonomi gibi alanlara odaklanır.


Programın içeriği genellikle kültürel analiz, iletişim teorisi, sosyal medya, reklamcılık, halkla ilişkiler, sinema, televizyon, müzik, sanat ve popüler kültür gibi dersleri içerir. Mezunlar, medya şirketleri, reklam ajansları, halkla ilişkiler firmaları, yayıncılık, eğitim, turizm, sosyal hizmetler, sanat ve kültür kurumları gibi çeşitli sektörlerde iş bulabilirler.


Bölümde eğitim alan öğrenciler, kültürlerarası iletişim, medya üretimi ve analizi, yaratıcılık, problem çözme, kültürlerarası duyarlılık ve takım çalışması gibi becerileri geliştirirler. Ayrıca, dil ve iletişim becerilerini geliştirirler ve medya ve kültür endüstrilerindeki son trendleri takip ederler.

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma Durumu


Kültür ve İletişim Bilimleri mezunları, çeşitli sektörlerde iş bulma fırsatlarına sahiptirler. Bu sektörler arasında medya, reklamcılık, yayıncılık, halkla ilişkiler, kültür ve sanat yönetimi, turizm, eğitim, kamu hizmetleri, sosyal hizmetler ve araştırma yer alabilir.


Mezunların iş bulma şansı, kariyer hedeflerine, deneyim ve becerilere, mezunun sektördeki talebe uygunluğuna ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. İş bulmak için, öğrencilerin stajlar ve pratik deneyimler aracılığıyla sektörel bağlantılar kurmaları, mesleki becerilerini geliştirmeleri ve iş bulma sürecinde yaratıcı ve inovatif olmaları önemlidir. Medya endüstrisindeki teknolojik yenilikler, kültürel etkileşimler ve toplumsal dönüşümler, mezunların iş bulma durumunu etkileyebilir.

4 yıllık sözel puanına göre öğrenci alan bölüm.


Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve KontenjanlarÜniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul

4.369
4.416

438,37351
393,86994

37+1
37+1

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ  İstanbul

58.178
-

372,65809
-

5+0
3+0