Kimya-Biyoloji Mühendisliği, kimya ve biyoloji gibi disiplinlerin birimlerini birleştiren bir mühendislik dalıdır. Bu öğrencilerden, kimya ve biyolojik konuları anlamak için temellere ait bilim konularını öğrenirler ve bu bilgileri endüstriyel ve diğer bilgisayarları kullanırlar. Örneğin, farmasötik, gıda, çevre koruma, enerji, polimer ve malzeme endüstrilerinde kullanılan yeni üretim tasarımı, tüketimi ve üretimi için çalışırlar. Ayrıca, biyoteknoloji, biyomedikal cihazlar, biyokimyasal kaynaklar ve nanoteknoloji gibi alanlarda da çalışabilirler.


Kimya-Biyoloji Mühendisliği, kimya ve biyolojilerindeki bilim araştırmalarının kullanımıyla gittikçe önem kazanan bir alandır. Öğrenciler, mühendislik ilkeleri, tasarım ve analiz becerileri, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar bilimleri gibi bir dizi disiplinde eğitim vermektedir.


Bu bölümdeki mezun öğrenciler, gıda, farmasötik, biyoteknoloji, çevre koruma, enerji, malzeme ve diğer endüstrilerde iş bulma şansı yüksektir. Ayrıca, araştırma ve akademik kariyerler için de seçenekler vardır.


Kimya-Biyoloji Mühendisliği 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma Durumu


Kimya-Biyoloji Mühendisliği, üniversite mezunları için çeşitli iş olanakları sunan bir alandır. Bu mezunlar, araştırma ve geliştirme, üretim, sağlık, gıda, kozmetik, ilaç, çevre koruma ve enerji sektörleri gibi birçok alanda iş görecekler. Ayrıca, devlet kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve patent danışmanlık firmaları gibi kurumlarda da istihdam edilebilirler. İş bulma durumu, ülke ve bölgeye göre belirleyici gösterise de, genel olarak bu alanda mezun olanların iş bulma olanakları iyi olarak kabul edilir.

4 yıllık sayısal puanına göre öğrenci alan bölüm.


Kimya-Biyoloji Mühendisliği 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar


Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İstanbul Özel
İng. Burslu

2.098
2.088

534,30007
492,39071

8+0
6+0

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İstanbul Özel
İng. %50 İndirim

36.961
49.414

473,37959
392,93208

22+0
30+0

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İstanbul Özel
İng. Ücretli

97.422
88.356

407,90713
353,19231

23+0
7+0