Jeoloji Mühendisliği, yeryüzünün yapısını, bileşimini, tarihi süreçlerini, jeolojik oluşumları ve doğal kaynaklarını inceleyen, bu doğal kaynakları koruyan, yöneten ve değerlendiren bir mühendislik dalıdır. Jeoloji Mühendisleri, jeolojik, hidrolojik ve coğrafi verileri kullanarak arazi, maden ve su kaynakları yönetimine katkıda bulunurlar.


Jeoloji Mühendisliği bölümü, üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinde yer alır ve genellikle 4 yıllık bir eğitim verir. Bu eğitimde öğrenciler, genel kimya, fizik, matematik, mineraloji, petroloji, hidroloji, jeofizik, zemin mekaniği, sondaj teknikleri, jeotermal enerji ve çevre etkileri gibi konuları öğrenirler.


Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olanlar, madencilik, petrol ve doğal gaz endüstrilerinde, inşaat sektöründe, çevre sektöründe, araştırma kurumlarında ve kamu sektöründe birçok farklı alanda çalışabilirler. Jeoloji Mühendisleri, yer bilimleri, jeofizik, sondaj mühendisliği, çevre mühendisliği ve kaynak mühendisliği gibi diğer mühendislik alanlarıyla birlikte çalışabilirler.


Jeoloji Mühendisliği 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma DurumuJeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları oldukça geniştir. Mezunlar, madencilik, petrol ve doğal gaz endüstrilerinde, inşaat sektöründe, çevre sektöründe, araştırma kurumlarında ve kamu sektöründe birçok farklı alanda iş imkanı bulabilirler.


Özellikle madencilik sektörü, jeoloji mühendisliği mezunları için önemli bir istihdam kaynağıdır. Mezunlar, maden sahalarının keşfi, madencilik faaliyetlerinin planlanması, işletilmesi ve yönetilmesi, madenlerin çevresel etkilerinin kontrol edilmesi gibi birçok alanda çalışabilirler. Ayrıca petrol ve doğal gaz sektörleri de jeoloji mühendisliği mezunları için önemli birer istihdam kaynağıdır.


Bununla birlikte, iş bulma durumu mezunların yetenekleri, deneyimleri ve tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Öğrencilerin, okul dönemi boyunca staj yapmaları, araştırma projelerinde yer almaları ve iş deneyimi kazanmaları, mezuniyet sonrası iş bulma şanslarını artırabilir. Jeoloji mühendisliği mezunları, yurt içinde ve yurt dışında da iş imkanlarına sahip olabilirler. Genel olarak, jeoloji mühendisliği mezunları iş olanakları bakımından geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır.

4 yıllık sayısal puanına göre öğrenci alan bölüm.


Jeoloji Mühendisliği 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar


Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ankara  İng.

65.698
75.947

439,89535
364,75256

60+2
60+2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana

-
-

-
-

20+1
15+1

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi

115.156
127.553

392,14235
322,02801

60+2
60+2

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Ankara

224.396
240.855

325,96560
266,00815

50+2
50+2

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ

-
-

-
-

10+1
10+1

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İng. 

292.887
-

300,21860
-

40+1
40+1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

-
-

-
-

30+1
30+1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir

-
-

-
-

20+1
20+1

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya

-
-

-
-

20+1
20+1