Jeofizik Mühendisliği, dünyanın fiziksel özelliklerini, jeolojik yapılarını, yeraltı kaynaklarını ve doğal afetleri inceleyen bir mühendislik dalıdır. Jeofizik Mühendisleri, yeraltı kaynaklarını ve yapılarını haritalandırmak, doğal afetlerin nedenlerini belirlemek, petrol, doğal gaz ve maden yataklarının keşfedilmesi ve çıkarılması için çalışmalar yapmak, yeraltı suyu kaynaklarını tespit etmek ve çevre kirliliği ile mücadele etmek için faaliyet gösterirler.


Jeofizik Mühendisliği bölümü, genellikle üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinde yer alır ve genellikle 4 yıllık bir eğitim verir. Bu eğitimde öğrenciler, matematik, fizik, jeoloji, jeofizik, hidroloji, sondaj teknikleri, veri analizi ve modelleme, çevre mühendisliği, petrol mühendisliği ve madencilik mühendisliği gibi konuları öğrenirler.


Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar, petrol ve doğal gaz şirketleri, madencilik şirketleri, inşaat sektörü, araştırma kurumları, jeofizik şirketleri ve kamu sektöründe birçok farklı alanda iş bulabilirler. Jeofizik Mühendisleri, yer bilimleri, sondaj mühendisliği, jeoloji mühendisliği, çevre mühendisliği ve kaynak mühendisliği gibi diğer mühendislik alanlarıyla birlikte çalışabilirler.

4 yıllık sayısal puanına göre öğrenci alan bölüm.


Jeofizik Mühendisliği 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar

Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

132.828
147.409

378,11435
309,23089

60+2
60+2

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

-
-

-
-

15+1
15+1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

-
-

-
-

20+1
20+1

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İng.

-
-

-
-

15+1
15+1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

-
-

-
-

20+1
20+1