Hititoloji, Hitit kültürü ve dili üzerine çalışmalar yapan bir alandır. Hititler, MÖ 1600-1180 yılları arasında Anadolu'da bir krallık kurmuş ve Hitit İmparatorluğu olarak adlandırılan bir devleti yönetmişlerdir. Hitit kültürü, sanatı, yazı dili ve dinleri gibi konular da Hititolojinin incelediği konular arasındadır.


Hititoloji bölümü, öğrencilere Hitit dili, edebiyatı, sanatı, tarihi ve arkeolojisi hakkında kapsamlı bir eğitim verir. Bu bölümde, öğrenciler Hitit dilinin gramer yapısını ve Hitit hiyeroglif yazısını öğrenirler. Ayrıca, Hititlerin tarihini, sanatını ve arkeolojisini de inceleyerek Hitit kültürünü daha iyi anlarlar.


Hititoloji bölümü, genellikle dört yıllık bir lisans programıdır. Programda, öğrenciler, Hititolojinin tarih, dil, edebiyat, sanat ve arkeolojisi gibi konuları hakkında teorik ve pratik eğitim alırlar. Ayrıca, öğrencilere saha çalışmaları yapma, müzeleri ziyaret etme ve arkeolojik kazılara katılma imkanı da sunulur.


Hititoloji bölümü mezunları, Hitit kültürü ve dilini araştıran akademisyenler, müze küratörleri, turizm sektöründe çalışanlar, arkeologlar ve çevirmenler gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, Hititoloji bölümü mezunları, kültür, tarih ve dil konularında uzman olarak, birçok farklı disiplinde de çalışma imkanı bulabilirler.

4 yıllık dil puanına göre öğrenci alan bölüm.


Hititoloji 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar

Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

58.527
58.204

309,70832
256,77569

40+1
40+1

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

70.049
-

282,69728
-

20+1
20+1