Hidrojeoloji Mühendisliği, yer altı suları ve jeolojik ortamları inceleyen bir mühendislik dalıdır. Bu alanda çalışan mühendisler, su kaynaklarının yönetimi, arıtılması ve kullanımı gibi konularda uzmanlaşmaktadır.


Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde öğrenciler, jeoloji, hidroloji, hidrojeoloji, su kaynakları yönetimi, kirlilik kontrolü, hidrolojik modelleme, hidrojeolojik araştırma teknikleri ve coğrafi bilgi sistemleri gibi konular hakkında eğitim alırlar. Bu bölümde öğrenciler, matematik, istatistik, fizik, kimya ve bilgisayar bilimleri gibi temel konuların yanı sıra, arazi çalışmaları ve laboratuvar deneyleri de yaparak pratik tecrübe kazanırlar.


Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü, öğrencilere birçok farklı sektörde çalışma imkanı sunar. Bu sektörler arasında madencilik, petrol ve gaz endüstrisi, su kaynakları yönetimi, çevre mühendisliği, arazi kullanımı planlaması ve kirlilik kontrolü gibi alanlar yer alır. Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunları, yer altı su kaynaklarının araştırılması, yönetimi ve korunması konularında uzmanlaşarak, hükümet kurumları, özel sektör şirketleri ve danışmanlık firmalarında çalışabilirler. Ayrıca, akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler için de doktora programları mevcuttur.4 yıllık sayısal puanına göre öğrenci alan bölüm.


Hidrojeoloji Mühendisliği 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar


Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

278.231
-

305,14647
-

30+1
30+1