Halkbilim, toplumsal ve kültürel araştırmayla ilgilenen bir disiplindir. Bu nedenle, halk sanatı, geleneksel kültür, folklorik gelenekler, ritüeller, inançlar, halk edebiyatı, halk tarihi ve benzeri konular ele alınır. Bu alanlar, bir toplumun kültürel dağılımının önemli bir bölgesi ve halkbilimciler, bu kültürel unsurları araştırır, korur ve gelecek nesillere yayılmasını sağlarlar.


Halkbilim tarihi bölümü, kendine özgü kültürel araştırma, antropoloji, dilbilim, sanat, arkeoloji, tarih ve diğer disiplinlerdeki temel bilgileri öğretir. Ayrıca, kişiler, kültürel yayılman koruma ve derlemeler, müze çalışmaları, halk sanatı ve el sanatları, turizm planlama ve yönetim gibi sahiplenmeler da öğretirler.


Halkbilim mezunları, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, müzeler, kütüphaneler, turizm sektörü ve diğer birçok alanda iş görecekler. Halkbilimciler, tarih ve kültür koruma, turizm planlama, müze çalışmaları, kültürel bakışın korunması ve kümelenme gibi yapılar uzmanlaşabilirler. Ayrıca, halkbilimciler, eğitim ve araştırma merkezlerinde da çalışıyorlar.

4 yıllık sözel puanına göre öğrenci alan bölüm.


Halkbilimi 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar


Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

266.671
304.216

313,52012
256,93239

50+2
50+2