Öğrenci: ELA NUR GÜRDAL Öğrenci: ZEYNEP RANA DURAN
Danışman: MEHMET GÜNDOĞDU

Ekonomiye getirisi ve birçok kişiye istihdam oluşturması nedeniyle ülkemizin önemli maddi kaynakları arasında yer alan ve her geçen gün sayısı artan mermer ocakları maddi açıdan önemli bir gelir getirmekle beraber aynı zamanda ülkemizin birçok bölgesinde açılan mermer ocakları dağların ve tepelerin doğal şekillerinin bozulmasıyla birlikte görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak mermer ocakları kazılmış dağlar ve yapay tepeler oluştururken acaba toprağın ve suyun yapısını etkiler mi sorusuna cevap aradık. Projemizde mermer ocağındaki faaliyetler sonucu oluşan toz ve diğer atıkların tarımsal ürünler ve su kaynakları üzerinde etkisinin deneysel açıdan karşılaştırılmasını amaçladık. Bu bağlamda mermer ocaklarının tespiti, ocağın işletilmesi, mermer ocağında çıkan blok mermerlerin taşınması ve ocak etrafında düzensiz ve kontrolsüz biçimde yığılan mermer atıklarının ve bu faaliyetler esnasında oluşan mermer tozlarının tarım alanlarına, bölgedeki su kaynaklarına ve tarım ürünlerine etkisi deneysel yöntem ile açıkladık. Deney ve kontrol grubumuz üzerinde fasulye bitkisinin gelişimlerini gözlemlemek amacıyla Isparta ili Eğirdir İlçesi Sevinç Bey Köyü Beşevler Mahallesinde bulunan tarım alanlarından aldığımız toprak örneklerine fasulye tohumları ektik. Fasulye bitkilerinin çimlenme sürelerini ve gelişimlerini takip ettik. Aynı zamanda su kaynaklarına olan etkisini araştırmak için saksıların altındaki kaplarda biriken suların analizi yapılarak içeriğini incelendi. Deneysel çalışmamızın sonucunda, mermer ocaklarındaki faaliyetlerin toprağın ve dolayısıyla suyun yapısını olumsuz etkilediğini buna bağlı olarak tarımsal ürünlerde verimin azalmasına neden olabileceği sonucu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca toprağın yapısına katılan mermer tozları yer altı ve yer üstü sularının içeriğini olumsuz etkileyerek suların sertlik derecesini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu gibi olumsuz durumların oluşmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınarak kontrollerin düzenli bir biçimde yapılması gerekmektedir.