Cevher Hazırlama Mühendisliği, madenlerden seçilen minerallerin, metalürjik işlemlerle taşınabilir hale getirilmesiyle ilgili bir mühendislik dalıdır. Bu bölüm, doğal kaynak kullanımı, madencilik, cevher hazırlama, metalürji, malzeme bilimi, kimya, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları öğretir.


Cevher Hazırlama Mühendisliği öğrencileri, cevherlerin özelliklerini ve ulaşmalarını, madencilik yöntemlerini, kırma, öğütme, yetenek, yıkama, flotasyon, manyetik ayırma ve hidrometalurjik işlemler gibi cevher ayırma yöntemlerini öğrenirler. Ayrıca, programın içerdiği, çevre koruma, sürdürülebilir madencilik, geri dönüşüm, atık yönetimi, endüstriyel ekoloji ve iş sağlığı ve tasarrufu gibi kullanım da bilgi verir.


Cevher Hazırlama Mühendisliği yazılımından mezun olanlar, madencilik ve metalürji endüstrisi işletmelerinde. Bu endüstriler arasında maden arama, maden çıkarma, cevher hazırlama, metal üretimi, metal işleme, geri dönüşüm, çevre koruma, enerji üretimi ve malzeme bilimi yer alır. Mezunlar, işletmelerde, araştırma kurumlarında, danışmanlık şirketlerinde ve devlet işletmelerinde işler. Ayrıca, programın aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek için de bir temel ifade etmek.

4 yıllık sayısal puanına göre öğrenci alan bölüm.


Cevher Hazırlama Mühendisliği 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar

Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

147.697
162.251

367,60686
300,67645

  60+2
  60+2