Arkeoloji ve Sanat Tarihi, insanlık tarihi boyunca üretilen kültürel ve kültürel eserler, yapılar ve yerleşimleri kapsayan bir disiplindir. Bu bölüm, antik çağlardan günümüze kadar uzanan sanat tarihi ve kalıntı araştırmalarını içerir.


Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü, bilinen sanat üzerindeki anahtar figürleri, eserler ve akımları tanıtmayı ve analiz etmeyi öğretiyor. Bu çocukların, öğrencilerin antik dönemlerinden bugüne kadar olan sanat tarihi, mimarlık, heykelcilik, resim, müzecilik, endüstriyel tasarım, moda ve diğer sanat alanlarında bilgi sahibi olmaları hedeflenir.


Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü, aynı zamanda miras kazılarının nasıl geçtiği, tarihi eserlerin nasıl korunacağı ve sergileneceği hakkında da bilgi verir. Öğrenciler, kalıntı sit alanlarını ve müzeleri ziyaret ederek, elde ettikleri teorik bilgileri pratikte uygulama fırsatı bulurlar.


Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunları, müze küratörü, sanat tarihçisi, arkeolog, antikacı, kültür turizmci uzmanı ve diğer kültür-sanat sektöründe mümkün olabilir. Ayrıca, özel bir kurumda, hükümette veya eğitim kurumlarında da kalıntı ve kültürel çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği için çalışabilirler.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma Durumu

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunları, genellikle müze, ören yerleri, tarihi alanlar ve turizm sektöründe iş bulma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için de fırsatlar mevcuttur. Ancak bu alanda iş bulma olanakları, mezunların deneyimleri, yaptıkları stajlar ve dil bilgisi gibi becerilerine bağlı olarak değişebilir. Mezunlar, müze ve turizm sektörlerinde müze uzmanı, müze eğitimcisi, tarih rehberi, araştırmacı, sergi koordinatörü, küratör, öğretmen, akademisyen ve arkeolog gibi pozisyonlarda iş bulabilirler.


4 yıllık Sözel puanına göre öğrenci alan bölüm.


Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar

Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İstanbul Özel
İng. Burslu

216
451

499,92336
450,82298

3+0
7+0

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Özel İng. %50 İndirim

27.178
13.194

395,22665
367,68786

9+0
5+0