Arap Dili ve Edebiyatı bölümü, Arap dili ve edebiyatı hükümlerini içeren kapsamlı bir eğitim veren bir lisans programıdır. Bu içerikleri, öğrencileri Arap dili ve edebiyatının tarihi, kültürel, yönlendirici ve sosyal kazanımlarını öğrenirler. Bölümde, Arap dili öğretilirken, Arap edebiyatının en önemli eserleri, şairleri ve yazarları da incelenir.


Arap Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, Arap dili ve grameri, Arap edebiyatının tarihi, şiir, roman, hikaye, tiyatro, eleştiri, dilbilim ve diğer ilgili konular hakkında geniş bir bilgi edinirler. Bu kısımlarda, kapsamlı okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kazandırılır ve Arapça dilbilgisi, kelime dağarcığı ve dil yapısı gibi yapılandırma bir anlayış içerir.


Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, çeviri, editörlük, gazetecilik, akademik çalışma, eğitim, turizm, işletme ve diğer birçok alanda iş görecekler. Ayrıca, özellikle Ortadoğu'da ve Arap dünyasında çalışma imkanı da mevcuttur. Bölüm mezunları aynı zamanda, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Arap Dili ve Edebiyatı 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma Durumu

Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının iş bulma durumu genel olarak oldukça değişken olabilir. Mezunlar öğretmenlik, tercümanlık, editörlük, yayıncılık, turizm, medya gibi çeşitli sektörlerde iş bulma fırsatlarına sahip olabilirler.


Ancak iş bulma durumu, mezunların dil becerilerine, iş tecrübesine, sektörel taleplere, ek beceri ve yeteneklerine, iş arama stratejilerine vb. bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, iş arayanların bulundukları ülke, iş piyasası koşulları ve ekonomik durum da iş bulma olasılıklarını etkileyebilir.


Bu nedenle, Arap Dili ve Edebiyatı mezunları iş piyasasındaki talepleri ve iş olanaklarını araştırmak, iş arama becerilerini geliştirmek, staj veya gönüllü çalışmalar yapmak ve mümkünse dil becerilerini geliştirmek için ek eğitimler almak gibi çeşitli stratejileri kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler.

4 yıllık Dil puanına göre öğrenci alan bölüm.


Arap Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar


Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Öğretim

26.302
24.735

392,99845
358,41566

100+3
100+3

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

30.317
23.280

381,89799
363,13158

80+2
80+2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
 

60.977
58.658

303,75195
255,47313

60+2
60+2

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Arapça

68.653
57.640

285,90228
258,35829

60+2
60+2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)

69.327
63.164

284,23568
243,60674

70+2
70+2

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

76.674
-

265,91321
-

60+2
60+2

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  

79.932
69.261

261,10129
225,86751

60+2
60+2

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

83.146
-

253,38485
-

50+2
50+2

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Arapça İÖ

84.061
-

252,74244
-

60+2
60+2

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

90.317
-

240,16368
-

50+2
50+2

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars

95.845
-

229,69747
-

40+1
40+1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İÖ

96.111
-
ı

229,17136
-

40+1
40+1