Adli Bilimler, suç delillerini bilimsel yöntemlerle inceleyerek suçların çözümüne katkı sağlayan bir disiplindir. Adli bilimler, suç olaylarının incelenmesinde birçok bilim dalından yararlanır. Bu bilim dalları arasında kimya, biyoloji, fizik, antropoloji, patoloji, mikrobiyoloji, bilgisayar bilimleri, mühendislik ve psikoloji bulunur.


Adli Bilimler bölümü, öğrencilere suç olaylarının çözümünde kullanılan bilimsel teknikleri öğretir. Bölümde, suç olaylarına dair delillerin toplanması, analizi ve yorumlanması gibi konular ele alınır. Öğrenciler, suç sahnelerinde kullanılan araç ve gereçlerin kullanımı, DNA analizi, parmak izi tespiti, balistik incelemeler, kimyasal analizler ve patolojik incelemeler gibi birçok konuda eğitim alırlar.


Adli Bilimler bölümü mezunları, adli tıp, adli kimya, adli balistik, adli patoloji, adli antropoloji ve adli bilgisayar bilimleri gibi alanlarda çalışabilirler. Mezunlar, mahkemelerde delil sunmak, suçları çözmek, hukuk davalarına destek olmak ve suçluların tespitinde görev almak gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, adli bilimlerin özel sektördeki uygulamaları da mevcuttur, örneğin sigorta şirketleri, araştırma laboratuvarları, ilaç şirketleri ve gıda endüstrisi gibi alanlarda çalışabilirler.

Adli Bilimler 2023 Bölümü Mezun Öğrencilerin İş Bulma Durumu

Adli Bilimler, suçların araştırılması ve ceza davaları sürecinde delil toplama, analiz etme ve yorumlama alanlarında uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu alanda mezun olan öğrenciler, genellikle adli bilim laboratuvarları, adli tıp merkezleri, polis teşkilatları, savcılıklar, mahkemeler ve özel güvenlik şirketleri gibi kurumlarda iş bulabilirler.


Ancak iş bulma durumu, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Ayrıca mezunların bilgi ve becerilerine, deneyimlerine, sertifikalarına ve yüksek lisans ya da doktora gibi ileri eğitimlerine göre değişebilir.


Genel olarak, adli bilimlerde iş imkanları artmaktadır ve bu alanda nitelikli ve yetkin personel talebi giderek artmaktadır. Ancak yine de iş bulma sürecinde rekabet yoğun olabilir ve yüksek performans gösteren ve ileri düzeyde becerilere sahip adaylar öncelikli tercih edilebilir.

4 yıllık sayısal puanına göre öğrenci alan bölüm.


Adli Bilimler 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar

Üniversite

Başarı Sırası
2022
2021

Taban Puanı
2022
2021

Kontenjan
2022
2021

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ  İstanbul Özel Burslu

90.406
87.069

414,43822
354,29996

12+0
12+0

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

200.632
226.991

337,00662
271,13383

40+1
40+1

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ  İstanbul Özel  %50 İndirim

439.115
-

263,62291
-

68+0
68+0