Türkiye'deki eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim programları sunan eğitim kurumlarıdır. Bu fakülteler, genellikle üniversiteler bünyesinde yer alır.


Eğitim fakülteleri, öğretmen adaylarına pedagojik formasyon dersleri, disiplinlerarası eğitim bilimleri dersleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı gibi konularda eğitim verir. Ayrıca öğretmen adaylarına okul deneyimi dersleri de sunarlar.


Türkiye'deki eğitim fakültelerinin sayısı 2021 itibarıyla 69'dur. Bu fakülteler, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra eğitim bilimleri araştırmalarına da katkı sağlarlar. Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programları, öğrencilerin kendi alanlarındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına, öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi ve deneyimleri kazanmalarına ve etkili bir şekilde sınıf yönetimi yapmalarına yardımcı olur.


Eğitim fakülteleri, Türkiye'deki öğretmen yetiştirme sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu fakültelerin mezunları, öğretmen olarak kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca, lisansüstü eğitim alarak eğitim bilimleri alanında akademik kariyer yapabilirler.


Almanca Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Arapça Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Fizik Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Japonca Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Kimya Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Matematik Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları Başarı Sıralamaları 2023