2023 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi

LGS Tercih Robotu

  1. Okulun konumu: Okulun konumu, öğrencinin ulaşım kolaylığı ve yaşam standartları açısından önemlidir.

  2. Eğitim kalitesi: Okulun eğitim kalitesi, öğrencinin gelecekteki başarısı açısından önemlidir. Okulun akademik başarıları, öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranları ve mezuniyet sonrası başarıları hakkında araştırma yapılabilir.

  3. Okulun imkanları: Okulun imkanları, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı açısından önemlidir. Okulun kütüphanesi, laboratuvarları, spor salonu ve diğer tesisleri öğrencilerin gelişimine katkı sağlayabilir.

  4. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri: Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, tercih edilecek okulun bölüm ve program seçiminde etkili olabilir. Öğrencilerin kendi istekleri ve yetenekleri doğrultusunda bir okul seçmeleri, başarıları açısından önemlidir.

  5. Okulun öğrenim ücreti: Okulun öğrenim ücreti, öğrenci ve ailesinin maddi durumunu etkileyebilir. Buna dikkat ederek, öğrencilerin maddi yükü azaltacak burs ve indirim imkanları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Bu noktalara dikkat ederek öğrenciler, kendilerine uygun bir okul seçebilirler.